Mondi Bags - Mielec

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

1220 m2

Wysokość obiektu

7,0 m

Tonaż konstrukcji

36,6  t

Lokalizacja

Mielec

Rok produkcji

2017