Przecław

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

300 m2

Wysokość obiektu

6,8 m

Tonaż konstrukcji

10,2  t

Lokalizacja

Przecław

Rok produkcji

2017