Wola Wadowska

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

360 m2

Wysokość obiektu

4,90 m

Tonaż konstrukcji

12,6  t

Lokalizacja

Wola Wadowska

Rok produkcji

2017