Agro Part - Partynia

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

715 m2

Wysokość obiektu

11,2 m

Tonaż konstrukcji

41,0  t

Lokalizacja

Partynia

Rok produkcji

2019