Wieliczka

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

290 m2

Wysokość obiektu

5,3 m

Tonaż konstrukcji

10,6 t

Lokalizacja

Wieliczka

Rok produkcji

2019