Miechów

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

400 m2

Wysokość obiektu

6,5 m

Tonaż konstrukcji

17,0  t

Lokalizacja

Miechów

Rok produkcji

2019