Stacja Kontroli Pojazdów - Wolica

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

628 m2

Wysokość obiektu

- m

Tonaż konstrukcji

11,5  t

Lokalizacja

Wolica

Rok produkcji

2019