Lasermet - Gawłuszowice

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

700 m2

Wysokość obiektu

7,1 m

Tonaż konstrukcji

37,9  t

Lokalizacja

Gawłuszowice

Rok produkcji

2019