Eldrut

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

1980 m2

Wysokość obiektu

9,6 m

Tonaż konstrukcji

53,8  t

Lokalizacja

Przebendów

Rok produkcji

2019