Konstrukcja zadaszenia trybuny

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

190 m2

Wysokość obiektu

6,2 m

Tonaż konstrukcji

20,3 t

Lokalizacja

Skopanie

Rok produkcji

2019