Hala magazynowa - Tarnów

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

525 m2

Wysokość obiektu

7,4 m

Tonaż konstrukcji

16  t

Lokalizacja

Tarnów

Rok produkcji

2020