Hala magazynowa - Sarnów

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

250 m2

Wysokość obiektu

5,0 m

Tonaż konstrukcji

12,2  t

Lokalizacja

Sarnów

Rok produkcji

2021