Stacja Kontroli Pojazdów

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

65 m2

Wysokość obiektu

6,2 m

Tonaż konstrukcji

4,4  t

Lokalizacja

Lusławice

Rok produkcji

2020