Podest roboczy Euro-Eko Mielec

Generalne wykonawstwo
Prace ziemne i fundamentowe
Posadzka przemysłowa
Konstrukcja stalowa
Obudowa hali
Akcesoria
Powierzchnia obiektu

28 m2

Wysokość obiektu

3,0 m

Tonaż konstrukcji

2,3  t

Lokalizacja

Kozodrza

Rok produkcji

2021